Sluiten

Door het verzenden van dit formulier geef je de SBA toestemming om je ingevulde persoonsgegevens te verwerken. Dit doen wij met als doel om zo goed mogelijk onze dienstverlening uit te voeren. Wij verzamelen alleen persoonsgegevens die we daarvoor nodig hebben. Wil je hierover meer informatie? Lees dan ons privacy statement.

SBA maakt werk van de apotheek

Welkom op de RI&E-applicatie van de SBA! De risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) Apotheken helpt je bij het opsporen en beheersen van de gevaren en risico's voor de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van de medewerkers in de apotheek.

Let op!

Vanwege het bestaan van Covid-19 is besmettingsgevaar (blootstelling aan Corona) een nieuw risico, ook verdient thuiswerken de nodige aandacht.  Beide zijn nu opgenomen in de RI&E.

Om de Covid module te kunnen gebruiken dient u eerst naar “instellingen” te gaan, dan naar “instellingen vragenlijst”

Hier kan je aangeven welk hoofdstuk je wel of niet wilt activeren (invullen). Als je dat hebt aangepast kan je starten met de vragenlijst via “inventarisatie”.

 

De RIE wordt kosteloos ter beschikking gesteld aan alle apotheken vallend onder de cao apotheken. Voor eventuele aanvullende (advies-)diensten kunnen wel kosten in rekening worden gebracht. Wil je gebruik maken van de RIE, vraag dan een inlogcode aan via het aanmeldingsformulier.

Het huidige instrument is door de SBA speciaal voor de apotheken ontwikkeld. De RI&E Apotheken is volledig geactualiseerd op basis van de meest recente wet- en regelgeving.

1. Waarom de RI&E Apotheken

Het regelmatig in kaart brengen van de risico's en gevaren op de werkvloer is zowel een wettelijke verplichting als een eis voor HKZ-certificering. Het doel is om ongevallen, ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid in organisaties te voorkomen. De Risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E) van de SBA helpt je daarbij.

Heb je geen actuele RI&E dan loop je het risico op een boete van de inspectie SZW. Daarnaast geldt dat wanneer er geen actuele RI&E is en een van je medewerkers bij een incident in de apotheek betrokken raakt het kan zijn dat de verzekering de eventuele schade niet dekt. De RI&E vormt dus een belangrijk fundament van je arbobeleid. Pas als je weet waar de risico's in je apotheek liggen en wat het mogelijke effect van deze risico's is, kan je immers de juiste maatregelen nemen.

De RI&E helpt jou om risico's die het werken in de apotheek met zich meebrengt beheersbaar te houden en acties uit het plan van aanpak te bewaken. Bij minder dan 25 medewerkers mag je de RI&E zelf uitvoeren en hoef je (mits je gebruik maakt van dit RI&E-instrument), deze niet te laten toetsen door een gecertificeerde Arbodeskundige.

De RI&E-apotheken is ontwikkeld door de SBA en mede mogelijk gemaakt met steun van het Europees Sociaal Fonds en is erkend door het Steunpunt RIE.

2. Praktische tips bij het uitvoeren van de RI&E

Uitbesteden of zelf doen
Veilig en gezond werken in een goede sfeer is een gedeelde verantwoordelijkheid van werkgever en werknemer. Om betrokkenheid en draagvlak te creëren bij het uitvoeren van de RI&E en het implementeren van verbeteringen, is het zinvol om medewerkers te betrekken bij het uitvoeren van de RI&E. Kondig daarom bijvoorbeeld tijdens het werkoverleg aan dat je gaat starten met de RI&E. Bovendien kan je op die manier gebruik maken van de kennis en ideeën van je medewerkers over het slimmer en gezonder organiseren van het werk en werkomstandigheden. Wettelijk gezien moet je in ieder geval de preventiemedewerker een centrale rol toebedelen. Bespreek van tevoren met medewerkers wanneer er bijvoorbeeld een rondgang (met een externe adviseur) plaatsvindt, zodat ze zich niet overvallen voelen. Doe aan verwachtingsmanagement: geef aan hoe de medewerkers betrokken worden, waarvoor de informatie uit de Rl&E gebruikt wordt en dat er een Plan van Aanpak volgt. Geef ook aan dat de informatie vertrouwelijk zal worden behandeld.

Tip: laat medewerkers eventueel zelf foto's maken van situaties die zij onveilig vinden. Later kunnen de medewerkers deze foto's gebruiken voor de risicobeoordeling en de bespreking van de RI&E. Op die manier creëer je betrokkenheid en draagvlak.

Een of meerdere locaties
Indien je meerdere vestigingen hebt, kan je ervoor kiezen alle vestigingen in één keer te inventariseren of één voor één. Om de RIE en ook de uitvoering van verbeteracties beter planbaar en (financieel en organisatorisch) "behapbaar" te houden, kun je de RI&E gefaseerd over meerdere jaren en vestigingen uitvoeren.  Indien het in verband met een HKZ-audit van belang of indien het praktischer is, kan je met deze RI&E ook alle vestigingen tegelijk in te vullen. Ga voor het toevoegen van meerdere vestigingen naar "instellingen" en klik op het submenu "vestigingen". Hier kan je een of meer extra vestigingen toevoegen. Zie ook handleiding.

Maak gebruik van beschikbare informatie
Voordat je de vragenlijst gaat invullen, is het handig om na te gaan welke informatie al beschikbaar is:

 • Ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheidscijfers (raadpleeg hiervoor eventueel je arbodienst)
 • Inspecties of audits
 • PAGO of PMO-rapporten
 • Verslagen van het werkoverleg
 • Personeelsinformatiesysteem
 • Externe onderzoeken (MTO, WDO, KTO's)
 • Checklisten van eerdere rondgangen
 • Ongevallenregistratie
 • Handboeken en protocollen

3. Zo maak je optimaal gebruik van de RI&E bij meerdere vestigingen:

Je kan het RI&E-instrument voor meerdere vestigingen tegelijk invullen en daarnaast kan je aangeven welke optionele modules voor een bepaalde vestigingen van toepassing zijn. Niet elke apotheek werkt immers met een robot, central filling systeem of bereid zelf medicijnen. Let op! Voordat je kan starten met het invullen van de vragenlijst, dien je daarom in het menu "instellingen" eerst een aantal zaken in te stellen:

 • In het submenu "accountgegevens" kan je optioneel je (gebruikers-)naam en e-mailadres aanpassen. Ook kan je hier aangeven of je maandelijks notificaties wenst te ontvangen van acties uit het Plan van aanpak die hun deadline naderen
 • Voor hoeveel en welke(neven-)vestigingen je de RI&E wilt gaan invullen (zie "vestigingen")
 • Welke vragen van toepassing zijn per (neven-)vestiging en of je de antwoorden van de hoofdvestiging wilt kopiëren voor de nevenvestiging(en) (zie "instellingen vragenlijst")
 • (zie "accountgegevens")
 • Of je meerdere gebruikers wil toevoegen, denk aan een externe adviseur of collega die je ondersteunt bij het invullen van de RI&E (zie "gebruikers beheren")
 • Je wachtwoord kan je (optioneel) wijzigen via het menu "verander wachtwoord"

Het doorlopen van de instellingen is een éénmalige actie. Daarna kan je aan de slag met je nieuwe RI&E-instrument!

SBA Servicedesk

Voor technische en inhoudelijke ondersteuning bij het gebruik van de RI&E Apotheken kan je mailen met de Servicedesk van de Stichting Bedrijfsfonds Apotheken (SBA). De SBA Servicedesk is bereikbaar op servicedesk@sbaweb.nl.

Voor meer informatie of advies, kan je naast de SBA Servicedesk ook terecht bij de Afdeling Arbeidsvoorwaarden van de KNMP (telefoon 070 373 72 71, e-mail arbeidsvoorwaarden@knmp.nl) of de arbodienstverlener. Meer informatie vind je op de website van het Brancheloket Apotheken (www.brancheloketapotheken.nl) en in de Arbocatalogus Apotheken (www.arbo-apotheek.nl).

Klik hier om meteen een inlogcode aan te vragen!

Vul je gebruikersnaam en wachtwoord in om in te loggen.

RI≈E

SBA Servicedesk

Heb je vragen over de RI&E Apotheken? Neem dan contact op met de SBA Servicedesk:

servicedesk@sbaweb.nl